Showing all 5 results

TRÀ GIẢI NHIỆT

Trà chanh

29,000 

TRÀ GIẢI NHIỆT

Trà dưa bưởi

29,000 

TRÀ GIẢI NHIỆT

Trà đào

29,000 

TRÀ GIẢI NHIỆT

Trà ổi

29,000 

TRÀ GIẢI NHIỆT

Trà vải

29,000