Showing all 8 results

CÀ PHÊ

Bạc xỉu

20,000 

CÀ PHÊ

Ca cao cà phê

25,000 
25,000 

CÀ PHÊ

Cà phê đá

15,000 

CÀ PHÊ

Cà phê sữa

18,000 
22,000 

CÀ PHÊ

Capuchino

27,000 

CÀ PHÊ

Latte cà phê

27,000